lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

05.03.2019.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “ORAM OT” ierosinātajai darbībai - aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecībai nekustamajā īpašumā “Niedras” (kadastra Nr.8076 009 0035), Mārupes pagastā, Mārupes novadā

Aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecība nekustamajā īpašumā "Niedras” Mārupes novadā (SIA "ORAM OT”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.03.2019