lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

12.03.2019.

Paziņojums par kūdras ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Rustūžu purvs” Limbažu novada Viļķenes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Kūdras ieguves atradnē „Rustūžu purvs” Limbažu novadā Viļķenes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks:

2019.gada 26. martā plkst. 18.00 Viļķenes pagasta pārvaldē.

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA „Sfagnum” (reģ. Nr. 50103790551), adrese: Zolitūdes iela 46A - 7, Rīga, LV-1029.

IVN izstrādātāja: SIA „Eirokonsultants” (reģ. Nr. 40003403888), adrese: Elizabetes iela 2- 406, Rīga, LV- 1010.


Ar IVN ziņojumu var iepazīties:

· Limbažu novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas centrā (Rīgas iela 16, Limbaži, LV-4001),

· Viļķenes pagasta pārvaldē (Dārza iela 1, Viļķene, Limbažu novads, LV-4050),

· internetā: www.eirokonsultants.lv/Rustuzi

no š.g. 12. marta līdz 12. aprīlim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.03.2019