lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

15.05.2019.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam derīgo izrakteņu (kūdras) ieguvei kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā

Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā (AS “Latvijas valsts meži”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 17.05.2019