lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

14.05.2019.

Birojā iesniegts bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrādes un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas Liepājā aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrādes un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas Liepājā (SIA "eVan Group")

Ierosinātājs: SIA “eVan Group”, reģ. Nr. 40203070197, adrese: Eksporta iela 10 - 120, Rīga, LV – 1045.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Paziņojums par SIA “eVan Group” bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrādes un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas Liepājā precizēta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai. 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 17.05.2019