lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

16.05.2019.

Birojā iesniegta SIA „Dobele Wind” un SIA „Pienava Wind" ietekmes uz vidi novērtējuma papildināta ziņojuma redakcija un uzsākta tās izvērtēšana.

Vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecība Dobeles un Tukuma novados (SIA „Dobele Wind” un SIA „Pienava Wind)

Ierosinātājs: SIA „Dobele Wind”, reģ. Nr. 40103786319, SIA „Pienava Wind”, reģ. Nr. 40103730508.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā "Jaunumi".

Paziņojums par SIA „Dobele Wind” un SIA „Pienava Wind" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 17.05.2019