lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

23.05.2019.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts un dolomīta ieguvei nekustamajā īpašumā “Lejasnoras” (kadastra Nr.8084 017 0029), derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras”, Ropažu novadā.

Smilts un dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā (SIA “KAMINVEST”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.05.2019