lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

22.05.2019.

Izdots atzinums par Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam Vides pārskatu

Atzinums par Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam Vides pārskatu pieejams šeit

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.05.2019