lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

03.06.2019.

Paziņojums par SIA “Rīgas brīvostas flote” paredzētās darbības - ūdensbāzētu naftas produktus saturošo notekūdeņu šķidro atkritumu pārstrādes iekārtas uzstādīšanas Rīgā - ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Ūdensbāzētu naftas produktus saturošo notekūdeņu šķidro atkritumu pārstrādes iekārtas uzstādīšanas  ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

2019.gada 19. jūnijā plkst. 17:00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā (Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā).

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1) Rīgas domas Apmeklētāju pieņemšanas centrā (adrese: Kungu ielā 7/9, Rīgā, LV-1050 un Eduarda Smiļģa ielā 46 Rīgā, LV-1002) darba laikā;

2) interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 25. jūnijam. 

Paziņojums  (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 03.06.2019