lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

04.06.2019.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “Laflora” paredzētajai darbībai - vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecībai.

Vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība (SIA “Laflora”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 04.06.2019