lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11.06.2019.

Birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma “Smilts-grants un smilts atradnes “Praviņas” iecirkņa “Rudeņi”” un uzsākta tās izvērtēšana.

Smilts, smilts-grants ieguve atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novadā Degoles pagastā (SIA "SCHWENK Latvija")

Ierosinātāja: SIA “SCHWENK Latvija” (iepriekšējais nosaukums SIA “CEMEX”), reģistrācijas numurs 40003386821, Lielirbes 17A-28, Rīga, LV-1046., tālr. 26733279, e-pasts: ivars.celins@schwenk.lv

Ziņojumu sagatavoja: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, LV-1002, tālr. 29262049,liga@enviro.lv.

Ar sagatavoto ziņojumu var iepazīties tīmekļa vietnē: www.enviro.lv  

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma “Smilts-grants un smilts atradnes “Praviņas” iecirkņa “Rudeņi”” iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.06.2019