lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

05.06.2019.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “4 WIND” paredzētajai darbībai - četru vēja elektrostaciju izbūvei Popes pagastā, Ventspils novadā.


Četru vēja elektrostaciju izbūve Popes pagastā Ventspils novadā (SIA “4 WIND”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.06.2019