lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

18.06.2019.

Paziņojums par SIA „AB-FARM” hibrīda elektrostacija ,,Domenieki” būvniecības Jekabpils un Aknīstes novados ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Hibrīda elektrostacijas ,,Domenieki” būvniecība Aknīstes un Jēkabpils novados ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • Aknīstē 2019. gada 18. jūnijā Skolas iela 1A Bērnu un jauniešu centrā plkst. 9.00
  • Rubeņos 2019. gada 18. jūnijā Rubenes kultūras namā plkst.11.00

Ierosinātājs: SIA „AB-FARM”, reģ.Nr. 45403028925


Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Aknīstes novada pašvaldībā 1.kabinetā pie lietvedes, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, www.akniste.lv, informācija pa tālr. +37128612924 vai e-pastu: akniste@akniste.lv.
  • Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī, www.jekabpilsnovads.lv
  • SIA „AB-FARM”, Asares pagasts, Aknīstes novadā, vai e-pastu: ab-farms@mail.dk

 Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību un tās iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv. 20 darba dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas. *

________

* Paziņojums publicēts 2019. gada 6. jūnijā laikrakstā “BRĪVĀ DAUGAVA”, 2019. gada 12. jūnijā laikrakstā „ĻAUDIS UN DARBI” UN 2019. gada 14.jūnijā laikrakstā „AKNĪSTES NOVADA VĒSTIS”.

Paziņojums (pilns teksts) Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 18.06.2019