lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

18.06.2019.

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka „Laflora” būvniecības Jelgavas novada Līvbērzes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Vēja elektrostaciju parka „Laflora” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

2019. gada 3. jūlijā, Līvbērzes kultūras nama zālē, Jelgavas ielā 17, Līvbērzē, plkst. 17:30.

Ierosinātājs: SIA „Laflora”, reģ. Nr.: 40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003.


Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Jelgavas novada pašvaldībā (adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001) darba laikā;
  • Jelgavas novada Līvbērzes pagasta pārvaldē (adrese: Jelgavas iela 9A, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014) darba laikā;
  • SIA “Laflora” tīmekļa vietnes www.laflora.lv sadaļā “Jaunumi”.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019. gada 10. jūlijam Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.06.2019