lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

18.06.2019.

Paziņojums par AS “Skulte LNG Terminal” sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

AS “Skulte LNG Terminal” sašķidrinātā dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • 2019.gada 29.jūnijā plkst. 11.00Krimuldas Tautas nama zālē, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144
  • 2019.gada 29.jūnijā plkst. 15.00Saulkrastu Jauniešu mājā, Raiņa ielā 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV- 2160
  • 2019.gada 6.jūlijā plkst. 11.00Limbažu novada domes zālē, Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
  • 2019.gada 6.jūlijā plkst. 15.00Sējas novada domes zālē, „Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • AS “Skulte LNG Terminal” tīmekļa vietnewww.skultelng.lv
  • Limbažu novada dome (darba laikā), Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 vai tīmekļa vietnē www.limbazi.lv
  • Krimuldas novada dome (darba laikā), Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144 vai tīmekļa vietnē www.krimulda.lv
  • Sējas novada dome (darba laikā), “ Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142 vai tīmekļa vietnē www.seja.lv
  • Saulkrastu novada dome (darba laikā), Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV- 2160 vai tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv
  • Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019.gada 15.jūlijamVides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv)

Paziņojums  (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.06.2019