lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

19.06.2019.

Paziņojums par SIA “4 WIND” četru vēja elektrostaciju izbūves Popes pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Četru vēja elektrostaciju izbūve Popes pagastā, Ventspils novadā (SIA “4 WIND”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 20.06.2019