lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

25.06.2019.

Birojā iesniegta papildinformācija SIA „Dobele Wind” un SIA „Pienava Wind" vēja elektrostaciju parka “Dobele” Dobeles novada Dobeles pagastā un vēja elektrostaciju parka “Pienava” Tukuma novada Džūkstes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam un uzsākta tās izvērtēšana.

2019.gada 25. jūnijā iesniegta papildus informācija – papildinājums ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 4. pielikumam, pieejams http://www.environment.lv/lv/jaunumi/aktualie-ietekmes-uz-vidi-novertejumi-ivn-un-sabiedriskas-apspriesanas/sia-pienava-wind-un-sia-dobele-wind

Vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecība Dobeles un Tukuma novados (SIA „Dobele Wind” un SIA „Pienava Wind)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 27.06.2019