lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

25.06.2019.

Paziņojums par SIA “CATALS” paredzētās darbības - izlietoto katalizatoru apstrādes, nodrošinot to sastāvā esošo metālu, piemēram, vanādija, atgūšanu ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

SIA “CATALS” izlietoto katalizatoru pārstrādes nodrošinot to sastāvā esošo metālu, piemēram, vanādija atgūšanu ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

2019. gada 5. jūlijā plkst. 17:00 SIA “Liepājas RAS” zālē "Ķīvītes", Grobiņas pagastā.

Sanāksmes dalībniekiem tiks nodrošināts transports no Grobiņas novada domes plkst. 16:30 un atpakaļ pēc sanāksmes, lai pieteiktos lūdzam līdz 3. jūlijam zvanīt uz tālruņa numuru 26174731.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1) Grobiņas novada domē (adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430) darba laikā;

2) interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 15. jūlijam. 

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.06.2019