lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

21.06.2019.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA "Getliņi EKO" ierosinātajai darbībai - izmaiņām esošajā piesārņojošajā darbībā “Bioreaktora izveide cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi" teritorijā”.

Izmaiņas esošajā piesārņojošajā darbībā “Bioreaktora izveide cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi" teritorijā” (SIA "Getliņi EKO")

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.06.2019