lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11.07.2019.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “Dobele Wind” un SIA “Pienava Wind” paredzētajām darbībām – vēja elektrostaciju parku “Dobele” un “Pienava” būvniecību Dobeles un Tukuma novados.

Vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecība Dobeles un Tukuma novados (SIA „Dobele Wind” un SIA „Pienava Wind)

Ierosinātājs: SIA „Dobele Wind”, reģ. Nr. 40103786319, SIA „Pienava Wind”, reģ. Nr. 40103730508.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment".


Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.07.2019