lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

02.08.2019.

Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA "Latvi Dan Agro" ierosinātajai darbībai - novietnēs esošā cūku skaita palielināšana no 27226 līdz 30972 cūkām, tajā skaitā sivēnmāšu skaitu palielinot līdz 3146 sivēnmātēm, "Ošlejās", Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā.

Cūku skaita palielināšana cūku kompleksā “Ošlejas” Jaunbērzes pagastā Dobeles novadā (SIA “Latvi Dan Agro”)


 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 02.08.2019