lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

16.07.2019.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Rīgas BioEnerģija” ierosinātajai darbībai - biokurināmā katlu mājas būvniecībai Rencēnu ielā, Rīgā.

Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu ielā, Rīgā (SIA “Rīgas BioEnerģija”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.07.2019