lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

12.08.2019.

Paziņojums par SIA “KRONOSPAN Riga” paredzētās darbības modernizācijas un paplašināšanas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 7 un 7B ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

SIA “KRONOSPAN Riga” paredzētās darbības - darbības modernizācijas un paplašināšanas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 7 un 7B ietekmes uz vidi novērtējuma  sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks


2019. gada 26. augustā plkst. 18:00 SIA "KRONOSPAN Riga" 1. stāva zālē Daugavgrīvas šosejā 7B, Rīgā.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz 2019. gada 2. septembrim.

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.08.2019