lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

19.08.2019.

Paziņojums derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis” ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

2019.gada 27.augustā plkst. 17:30 Sērenes pagasta pārvaldes telpās - “Zvaniņš”, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads.

 Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “A.C.B.” (reģistrācijas nr.40003095713),  juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627782, e-pasts: acb@acb.lv  

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides Konsultāciju birojs” (reģistrācijas nr. 40003282693), juridiskā adrese: Pils iela 7-11, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67557668, e-pasts: birojs@vkb.lv

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: 

  • Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, LV-5134 (darba dienās, darba laikā);
  • Jaunjelgavas novada domes tīmekļa vietne www.jaunjelgava.lv;
  •  SIA “Vides Konsultāciju Birojs” tīmekļa vietne www.vkb.lv  sadaļā “Jaunumi”

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019.gada 18.septembrim:

  • Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049,  e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv); 
  • AS “A.C.B.” (adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627782,      e-pasts:acb@acb.lv ).

Paziņojums (pilns teksts)


Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 21.08.2019