lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

20.08.2019.

Birojā iesniegta papildinformācija bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrādes un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas Liepājā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam un uzsākta tā izvērtēšana.

Bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrādes un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas Liepājā (SIA "eVan Group")

Ierosinātājs: SIA “eVan Group”, reģ. Nr. 40203070197, adrese: Eksporta iela 10 - 120, Rīga, LV – 1045.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Paziņojums par SIA “eVan Group” ietekmes uz vidi novērtējuma  ziņojuma aktuālās redakcijas (2019. gada maijs) papildinājumu iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 21.08.2019