lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

23.08.2019.

Paziņojums par SIA “Rīgas BioEnerģija” katlu mājas būvniecības Rencēnu ielā 30, Rīgā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Biokurināmā katlu mājas būvniecības Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā  ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskas apspriešanas sanāksme notiks:

2019.gada 4.septembrī plkst. 18:00 SIA “Vides Konsultāciju Birojs” telpās – Ezermalas ielā 28, Rīgā.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centrs (darba laikā), Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”
  • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lvsadaļā “Jaunumi”

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019.gada 15.septembrim Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv)

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.08.2019