lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

03.09.2019.

Birojā iesniegta papildus informācija paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajā īpašumā “Rudeņi”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam un uzsākta tās izvērtēšana.

Smilts, smilts-grants ieguve atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novadā Degoles pagastā (SIA "SCHWENK Latvija")

Ierosinātājs: SCHWENK Latvija (iepriekšējais nosaukums CEMEX SIA), reģistrācijas numurs 40003386821, Lielirbes 17A-28, Rīga, LV-1046.

Ziņojumu sagatavoja: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, LV - 1002.


Ar aktuālo ziņojuma versiju var iepazīties Degoles pagasta pakalpojumu centrā, "Griezes", Degoles pagastā, Tukuma novadā, LV-3140 un tīmekļa vietnē: www.enviro.lv


Paziņojums par paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma nov. Degoles pag. nekustamajā īpašumā “Rudeņi”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas papildinājumu iesniegšanu.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 03.09.2019