lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

24.09.2019.

Birojā iesniegta SIA "Alūksnes putnu ferma" mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas papildināta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana.

 Mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana (SIA “Alūksnes putnu ferma")

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma”, reģ. Nr. 43203003333; adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

Ziņojuma sagatavotājs: ALATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS”, reģ. Nr. 40003475890; adrese: Maskavas iela 240 – 3, Rīga, LV-1063.

Iepazīties ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu iespējams: SIA “Alūksnes putnu ferma” tīmekļa vietnē www.apf.lv

Paziņojums par SIA "Alūksnes putnu ferma" mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas Alūksnes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā. 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.09.2019