lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

02.10.2019.

Birojā iesniegta papildus informācija paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajā īpašumā “Rudeņi”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam un uzsākta tās izvērtēšana.

Smilts, smilts-grants ieguve atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novadā Degoles pagastā (SIA "SCHWENK Latvija")

Ierosinātājs: SCHWENK Latvija (iepriekšējais nosaukums CEMEX SIA), reģistrācijas numurs 40003386821, Lielirbes 17A-28, Rīga, LV-1046.

Ziņojumu sagatavoja: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, LV - 1002.


Ar aktuālo ziņojuma versiju var iepazīties Degoles pagasta pakalpojumu centrā, "Griezes", Degoles pagastā, Tukuma novadā, LV-3140 un tīmekļa vietnē: http://www.enviro.lv

Paziņojums par paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajā īpašumā “Rudeņi”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas papildinājumu iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.


Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.10.2019