lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11.10.2019.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam izlietoto katalizatoru apstrādei Grobiņas pagastā Grobiņas novadā.
Izlietoto katalizatoru pārstrādes rūpnīcas būvniecība Grobiņas novadā (SIA “CATALS”)
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.10.2019