lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

23.10.2018.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA "CENTAURA" ierosinātajai darbībai - būvniecības atkritumu savākšanas, šķirošanas, īslaicīgas uzglabāšanas un apstrādes vietas izveidei Atlasa ielā 7B, Rīgā.

Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidei Atlasa ielā 7B, Rīgā (SIA “CENTAURA”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.10.2019