lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

24.10.2019.

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Ellikss Holding” ierosinātajai darbībai – atstrādātu eļļu un šķīdinātāju reģenerācijai ar destilācijas metodi Ludzas novadā, Ludzā, Rūpniecības ielā 3C, nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 6801 503 0054, būvju kadastra apzīmējums 6801 003 0141 013 un 6801 003 0141 014, Rūpniecības ielā 3, nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 6801 003 0141, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6801 003 0141.
Atstrādātu eļļu un šķīdinātāju reģenerācija ar destilācijas metodi Ludzā (SIA "Ellikss Holding”)
25.10.2019