lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

24.10.2019.

Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru biedrības “Kalna svētību kopiena” (reģ. Nr. 40008062920) ierosinātajai darbībai – trīs rekreācijas dīķu rakšanai 24,9 ha platībā nekustamajā īpašumā “Nīzere” (kad apz. 40560070026 un 40920040190) Dāviņu un Vecsaules pagastos, Bauskas novadā.

Trīs rekreācijas dīķu ierīkošana nekustamajā īpašumā “Nīzere” Dāviņu un Vecsaules pagastos, Bauskas novadā (Biedrība “Kalna svētību kopiena”)


25.10.2019