lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

01.11.2019.

Paziņojums par plānotās smilts un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Smilts un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā (SIA “KAMINVEST”) ietekmes uz vidi novērtējuma  ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 13. novembrī plkst.17:30 Ropažu Kultūras un izglītības centrā (adrese: Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu novads).

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

· Ropažu novada pašvaldībā (adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē ropazi.lv;

· SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv/pazinojumi.

Rakstiskus priekšlikumus par novērtējuma ziņojumu var nosūtīt līdz 2019.gada 2.decembrim:

· SIA “Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, e-pasts: birojs@videseksperti.lv);

· Vides pārraudzības valsts birojs (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Paziņojums (pilns teksts) 


01.11.2019