lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

05.11.2019.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “VPSP” paredzētajai darbībai - vēja elektrostaciju izbūvei Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos.

Vēja elektrostaciju izbūve Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos (SIA "VPSP"). 

05.11.2019