lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

04.11.2019.

Paziņojums par smilts – grants ieguves atradnē „Lielie Grantnieki” Kazdangas pagastā Aizputes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

SIA „BRL” paredzētās darbības - Smilts – grants ieguves atradnē „Lielie Grantnieki” Kazdangas pagastā Aizputes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma  sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

2019.gada 19.novembrī plkst. 17.00 Kazdangas saieta namā Pils gatvē 2, Kazdangā, Aizputes novadā.

Ierosinātājs – , reģ.nr. 52103047211, juridiskā adrese: Tirgoņu iela 22-7N, Liepāja, LV-3401.

Sabiedrība priekšlikumus var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 2019.gada 27.novembrim.

Informācija par paredzēto darbību pieejama:

- Aizputes novada Attīstības nodaļā, (kontaktpersona – nodaļas vadītāja: Gunta Butrima, tālrunis 63459150, e-pasts: gunta@aizpute.lv);

- Kazdangas pagasta pārvaldē: Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Aizputes novads;

- SIA „BRL” pilnvarotās personas – SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, tīmekļa vietnē – www.geoekoris.lv/aktuāli

 Paziņojums (pilns teksts)

05.11.2019