lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

04.11.2019.

Izdots atzinums par SIA "SCHWENK Latvija" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu smilts – grants un smilts ieguvei atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajā īpašumā “Rudeņi”.

Smilts, smilts-grants ieguve atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novadā Degoles pagastā (SIA "SCHWENK Latvija")

Ierosinātājs: SCHWENK Latvija SIA, Lielirbes iela 17A - 28, Rīga, LV-1046.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA "Enviroprojekts”.

05.11.2019