lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11.11.2019.

Izdots atzinums par mājputnu audzēšanas kompleksa “Alūksnes putnu ferma” pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas Alūksnes novada Ziemera pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.

Mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanai (SIA „Alūksnes putnu ferma”) 

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma”, reģ. Nr. 43203003333; adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

Ziņojuma sagatavotājs: AS “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS”, reģ. Nr. 40003475890; adrese: Maskavas iela 240 – 3, Rīga, LV-1063.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.11.2019