lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

22.11.2019.

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Biedrības “Kurzemes Zvejsaimniecības Ražotāju Organizācijaparedzētajai paredzētajai darbībai – zivju pārstrādes ražotnes nepārtikas zivju pārstrādei zivju miltos un zivju eļļā ražošanas apjomu palielināšanai “Jaunlatvieši”, Ārlavas pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8837 012 0070).

Zivju pārstrādes ražotnes ražošanas apjomu palielināšana (Biedrība “Kurzemes Zvejsaimniecības Ražotāju Organizācija”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 26.11.2019