lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

29.11.2019.

AS "Skulte LNG Terminal" paziņojums par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu Limbažu novada Skultes pagasta nekustamo īpašumu “Urgasgali” (kadastra Nr. 66760110013), “Līcīši” (kadastra Nr. 66760160122), “Kalnennes-2” (kadastra Nr. 66760120104), Dāva iela 6, Vārzas (kadastra Nr. 66760090128), “Pelči” (kadastra Nr. 66760100048 un 66760100047), “Līči” (kadastra Nr. 66760120053) un zemes gabala Nr.11 (kadastra Nr. 66760180009) īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.

 Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2019.gada 11.novembra Nr.228 publicētajā paziņojumā Limbažu novada Skultes pagasta nekustamo īpašumu "Urgasgali" (kadastra Nr. 66760110013), "Līcīši" (kadastra Nr. 66760160122), "Kalnennes-2" (kadastra Nr. 66760120104), Dāva iela 6, Vārzas (kadastra Nr. 66760090128), "Pelči" (kadastra Nr. 66760100048 un 66760100047), "Līči" (kadastra Nr. 66760120053) un zemes gabala Nr.11 (kadastra Nr. 66760180009) īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem par paredzētās darbības (Sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecība) ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu rakstisko priekšlikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2019.gada 3.decembrim.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis 67321173, fakss 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv).

Sašķidrinātā dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecība 

Ierosinātājs: AS "Skulte LNG Terminal", reģistrācijas Nr. 40103976384, tālrunis: 29452558, Tīmekļa vietne: www.skultelng.lv

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: 
Rīgas jūras līcis, Saulkrastu, Limbažu, Krimuldas un  Sējas novads
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: 
  •  AS “Skulte LNG Terminal”  tīmekļa vietne www.skultelng.lv
  •  Limbažu novada dome (darba laikā), 
  • Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 vai tīmekļa vietnē www.limbazi.lv


  • Paziņojums (Publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2019.gada 11.novembra numurā Nr.228)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 29.11.2019