lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

30.12.2019.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “RĪTERU DOLOMĪTS” (reģistrācijas Nr. 40103438994) paredzētajai darbībai - smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanai derīgo izrakteņu atradnē “Jaunsmilktiņas 1” un atradnē “Plikais purvs” Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā (kadastra apzīmējumi Nr. 32580070018, Nr. 32580070046, Nr. 32580070098, Nr. 32580070151, Nr. 32580070006 un Nr. 32580070044).

Smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas 1” un “Plikais purvs” (SIA “RĪTERU DOLOMĪTS”)

03.01.2020