lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

06.01.2020.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA “VPSP” paredzētajai darbībai - vēja elektrostaciju būvniecībai Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zaņas pagastos.
Vēja elektrostaciju izbūve Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos (SIA "VPSP")
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.01.2020