lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

09.01.2020.

Paziņojums par SIA “Rīteru dolomīts" paredzētās darbības - smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas 1” un “Plikais purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas 1” un “Plikais purvs ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

2020. gada 22.janvārī plkst. 18:00 Klintaines pagasta pārvaldē („Kūlīši”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5129).

Ierosinātājs: SIA “Rīteru dolomīts”, reģ. Nr. 40103438994.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Klintaines pagasta pārvaldē („Kūlīši”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5129), darba laikā un Pļaviņu novada pašvaldības tīmekļa vietnē plavinunovads.lv;
  • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2020.gada 31.janvārim.

Paziņojums (pilns teksts) 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 10.01.2020