lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

05.02.2020.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “Ventspils Wind” (reģistrācijas Nr. 50203233141) paredzētajai darbībai - vēja elektrostaciju izbūvei Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā.
Vēja elektrostaciju izbūve Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā (SIA “Ventspils Wind”)
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.02.2020