lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

07.02.2020.

Paziņojums par SIA "Ellikss Holding" paredzētās darbības - atstrādātu eļļu un šķīdinātāju reģenerācijas ar vakuuma destilācijas metodi ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Atstrādātu eļļu un šķīdinātāju reģenerācija ar vakuuma destilācijas metodi ietekmes zu vidi novērtējuma sakotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks: 

2020. gada 2. martā, 10.30- 11.00, “Tautas nams”, 1 stāvs, maza zālē, Stacijas ielā 41, Ludzā, Ludzas pilsētā, LV- 5701.

Ierosinātājs: SIA "Ellikss Holding", reģ. Nr. 42403040333.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

 

  • - Ludzas novada Domes vestibilā, Raiņa ielā 16, Ludzā (darba laikā),
  • - pilna informācija par paredzēto darbību pieejama SIA "Ellikss Holding” mājaslapā: www.fb.com/ellikss.

 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2020. gada 5. martam.

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.02.2020