lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

12.02.2012.

Birojā iesniegta AS "Latvijas valsts meži" derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē “Jegorovas purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana.

Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve atradnē „Jegorovas purvs” Baltinavas novadā (AS “Latvijas valsts meži”)

Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (reģistrācijas nr. 40003466281), juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67610015, e-pasts: lvm@lvm.lv 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides Konsultāciju Birojs”,  Reģ. Nr.: 40003282693, adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014  

Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē “Jegorovas purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības birojā.


Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.02.2020