lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

17.02.2020.

Birojā iesniegta SIA „Allseason-K” derīgo izrakteņu ieguves teritorijas paplašināšanas smilts-grants un smilts atradnē “Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana.

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas paplašināšana smilts-grants un smilts atradnē “Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā

Ierosinātājs: SIA „Allseason-K” (Reģ. Nr. 50203137161, adrese: Čiekurkalna 4. šķērsiela 24 D, Rīga, LV-1020)

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Ziņojums pieejams sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv.

Paziņojums par SIA „Allseason-K” derīgo izrakteņu ieguves teritorijas paplašināšana smilts-grants un smilts atradnē “Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 18.02.2020