lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

21.02.2020.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Ādažu novada domes paredzētajai darbībai – jauna Gaujas aizsargdambja ~ 3.5 km garumā izbūvei Gaujas kreisajā krastā posmā no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas (Baltezera) kanālam, Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu izbūvei lokālos posmos, jaunas poldera sūkņu stacijas bez virszemes būves izbūvei pie Vējupes caurtekas-regulatora, Kadagas ceļa posma no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz „Abzaļiem” pārbūvei ~ 550 m garumā Ādažu pagastā, Ādažu novadā.

Aizsargdambja izbūve Gaujas kreisajā krastā posmā no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas (Baltezera) kanālam (Ādažu novada dome)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.02.2020