lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

06.03.2020.

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecības Raunas novadā sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

2020. gada 25. martā, Raunas pagasta aktu zālē (Adrese: Dīķa iela 6, Rauna, LV-4131), plkst. 17:30.

Ierosinātājs: SIA WPR2, reģistrācijas Nr.: 50203195901, adrese: “Saules krastu muiža”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015,

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

- Raunas novada pašvaldībā (adrese: Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131) darba laikā;

- Smiltenes novada pašvaldībā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729) darba laikā;

- Vecpiebalgas novada pašvaldībā (adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122) darba laikā;

- SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2020. gada 1. aprīlim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.

 Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.03.2020