lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vides pārraudzības valsts birojs no 2020.gada 13.marta ir ierobežojis klātienes klientu apkalpošana un konsultāciju sniegšanu, aicinām klientus sazināties telefoniski vai elektroniski.

...

Konsultācijas pie Vides pārraudzības valsts biroja  speciālistiem iespējams saņemt rakstot e-pastu uz vpvb@vpvb.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67321173.

Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.

Liela apjoma dokumentu (ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumi, vides pārskati, rūpnieciskā avārija riska programmas, drošības pārskati u.c.) iesniegšanu laikus saskaņot zvanot pa tālruni 67321173 vai 26482813.


Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.04.2020