lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

12.03.2020.

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA "Ošukalns" paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguves uzsākšanaai virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes "Laukāres” iecirknī "Dzelzīši” Leimaņu pagastā Jēkabpils novadā

Derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguve derīgo izrakteņu atradnes "Laukāres” iecirknī "Dzelzīši” Leimaņu pagastā Jēkabpils novadā (SIA "Ošukalns")

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.03.2020